• AW Consultancy - AWC Visie .jpg

AW Consultancy respecteert te allen tijde de privacy van de bezoekers van deze website. Zij zorgt ervoor, dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft steeds vertrouwelijk wordt behandeld, geheel conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door onze bezoekers verstrekte gegevens worden gebruikt om te kunnen voldoen aan diens verzoeken, en voorts om onze diensten te kunnen uitvoeren. Van bezoekers van deze website ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze informatie zal onder geen omstandigheid worden doorgegeven aan derden. Zogeheten "cookies" worden slechts gebruikt voor het vergemakkelijken van het gebruik van deze website. Indien u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van deze cookies, dan zijn deze in uw browser uit te schakelen.