• AW Consultancy - Consultancy  Visie

De werkwijze van AW Consultancy te Lelystad.

Werving en selectie

Voor de invulling van een vacature vind werving en selectie bureau AW Consultancy het belangrijk om eerst persoonlijk kennis te maken met u als  opdrachtgever. Naar aanleiding van het gesprek stelt AW Consultancy samen met de opdrachtgever een profiel samen, waaraan de kandidaat moet voldoen. Gelet op en rekening houdend met opleiding en de werkervaring, maar ook naar de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat.

Werving en selectie bureau AW Consultancy werkt samen met het bureau Midassearch. Samen hebben wij een zeer groot netwerk en is het bestand opgebouwd uit kandidaten die komen uit ons:

  • persoonlijk network
  • via onze websites
  • open sollicitatie
  • of via advertenties hebben aangemeld

Middassearch is al geruime tijd actief als recruitment bureau. Door de kwaliteiten van Midassearch en AWConsultancy te bundelen komen vraag en aanbod dichter bij elkaar. Alle kandidaten die door AW Consultancy te Lelystad aan een opdrachtgever worden voorgesteld, zijn uitgebreid persoonlijk geïnterviewd. Op verzoek wordt een referentie check gedaan.

AW Consultancy is met haar centrale ligging in Flevoland goed bereikbaar voor potentiele kandidaten welke, voor dat ze worden voorgesteld, allemaal in gesprek gaan met AW Consultancy. Naar aanleiding van een zorgvuldige selectie zullen de kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste kennismaking. AW Consultancy zal na selectie de kandidaten zorgvuldig voorlichten over de vacature en de organisatie.

AW Consultancy selecteert haar kandidaten, die vervolgens worden geïntroduceerd bij de opdrachtgever. Deze introductie bestaat uit het curriculum vitae van de kandidaat en onze toelichting hierop. AW Consultancy organiseerd gesprekken tussen kandidaten en opdrachtgever en evalueer deze gesprekken met beide partijen. De uiteindelijke keuze ligt uiteraard bij de opdrachtgever. Wij zijn ervan overtuigd dat de opdrachtgever op basis van onze selectie een geschikte kandidaat kan vinden.

De geschikt bevonden kandidaat komt in dienst bij de opdrachtgever. Werving en selectie bureau AW Consultancy hanteerd een tarief welke op voorhand is afgesproken. Dit is over het algemeen een percentage berekend over het bruto jaarinkomen van de aan te nemen kandidaat.

Alle opdrachten vinden plaats op basis van het principe “no cure no pay”. Na vervulling van de opdracht, factureert AW Consultancy, mits anders afgesproken en schriftelijk overeengekomen, het volledige bedrag op het moment dat de (arbeids)overeenkomst door de wederzijdse partijen (opdrachtgever – kandidaat) is ondertekend.

Wij hanteren een garantieperiode voor de duur van de proeftijd (met een maximum van 1 maand), indien deze is overeengekomen in de tussen de opdrachtgever en kandidaat gesloten (arbeids)overeenkomst.
Wanneer de opdrachtgever besluit de (arbeids)overeenkomst binnen deze proefperiode van 1 maand te beëindigen, wordt 50% van de fee gerestitueerd.