• AW Consultancy - AWC Visie .jpg

AW Consultancy zal alle op deze website getoonde informatie met de grootst mogelijke zorg redigeren, maar zij kan er niet voor in staan, dat deze informatie te allen tijde geheel juist en volledig is. Door middel van deze website wordt uitsluitend informatie over de diensten van AW Consultancy verstrekt. Wijzigingen hierin mogen te allen tijde worden aangebracht, zonder dat hiervan voorafgaande mededeling wordt gedaan. AW Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onverhoopt niet goed functioneren van deze website. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de op deze website opgenomen  informatie. AW Consultancy zal alles in het werk stellen om misbruik van deze website te voorkomen, maar zij is nimmer aansprakelijk voor informatie en/of berichten die via Internet verzonden worden door gebruikers van deze website. Verwijzingen ("links") naar websites die niet door AW Consultancy worden onderhouden, zijn uitsluitend bestemd ter aanvullende informatie ten behoeve van de bezoekers van de website van AW Consultancy. AW Consultancy is te allen tijde zeer selectief met betrekking tot de websites waarnaar verwezen wordt, maar zij kan niet instaan voor ofwel de inhoud, danwel het functioneren van de betrokken websites. Evenmin staat AW Consultancy in voor de kwaliteit van de daarop eventueel aangeboden producten en/of diensten. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot wesites die niet door AW Consultancy worden onderhouden wordt afgewezen.